Privacyverklaring
Maquis BV

Privacy verklaring Maquis BV 

(versie 05-11-2020)


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo weet u precies hoe wij werken.


Samenvatting van hoe wij uw gegevens gebruiken 

MAQUIS BV gebruikt uw persoonlijke* gegevens om uw relatie met ons te beheren, stelt u in staat producten of diensten bij ons aan te kopen, om te gaan met facturering en ervoor te zorgen dat we efficiënt met u kunnen communiceren. 

(*Bij eenmanszaken en ZZP’ers zien we bedrijfsadresgegevens ook als persoonlijke gegevens).

Gegevens kunnen worden gedeeld met leveranciers van Maquis BV (bijvoorbeeld in individuele gevallen bij klachtafhandeling) en andere bedrijven die ons helpen bij de verkoop en levering van onze producten en diensten (zoals koeriers en beheerders van bijvoorbeeld onze webshop).

Per E-Mail houden we u – met uw toestemming - op de hoogte van onze activiteiten en nieuws over deze producten en diensten, indien u daar geen prijs op stelt, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. 


Wat dekt dit beleid? 

Dit beleid beschrijft hoe Maquis BV gebruik zal maken van uw gegevens, waardoor u onder andere in staat bent om producten en diensten aan te schaffen, telefonisch of via de website maquis.shop. 


Het beschrijft ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking die Maquis BV uitvoert. 

Meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, wordt uiteengezet in "Welke rechten heb ik?" sectie. 


Welke informatie verzamelen we? 

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u, uw medewerkers of contactpersonen, wanneer u of een van hen met ons en onze websites communiceert en wanneer u producten of diensten bij ons koopt of voornemens bent om te kopen.  


Dit zijn:

uw naam 

uw e-mailadres

uw telefoonnummer

uw adres

uw openbare LinkedIn of Facebook profielen

uw betalingsgegevens (inclusief uw factuuradres of PayPal-rekening of bankgegevens, indien van toepassing)

informatie met betrekking tot de browser of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik? 


We verwerken deze persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Een contract nakomen of stappen ondernemen die verband houden met een contract: dit is relevant wanneer u bij ons een aankoop doet. Dit bevat:

o uw identiteit verifiëren;

o betalingen doen;

o met u communiceren;

o het verlenen van klantenservice en het regelen van de levering of andere verlening van diensten;

Waar we een legitiem belang hebben. Dit bevat:

o een verbeterde online gebruikerservaring bieden, zoals "likebox".

o om onderzoek en analyse uit te voeren.

Waar geeft u ons toestemming voor:

o wij zullen u direct marketing sturen met betrekking tot onze producten en diensten, of andere producten en diensten die worden geleverd door ons, onze gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners.

o Voor een betere werking van onze online internetapplicaties kunnen er door onze providers cookies geplaatst worden en vergelijkbare technologieën worden gebruikt in overeenstemming met hun cookiebeleid en de informatie die u van hen krijgt wanneer die technologieën door u worden gebruikt

o Bij andere gelegenheden waar we u om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het doel dat we op dat moment toelichten.

Toestemming intrekken of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing 


Waar we uw toestemming hebben gekregen, kunt u die toestemming ook altijd intrekken. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor onze nieuwsbrieven. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.


Welke rechten heb ik? 

U hebt het recht om ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen; te  vragen deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken of te stoppen met elke actieve verwerking van uw persoonlijke gegevens; en om de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens te delen (porteren) met een andere controller. 


Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing). 


Deze rechten kunnen beperkt zijn bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we volgens de wet, of andere dwingende legitieme belangen, dienen te bewaren. 


Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen - of onze functionaris voor gegevensbescherming - met behulp van de onderstaande details. Indien u niet voldoende tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU-autoriteit voor gegevensbescherming waar u woont, werkt of waarvan u denkt dat er sprake is van een inbreuk. 


Hoe kan ik contact met u opnemen? 

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, stuurt u dan een bericht naar info@maquis-import.eu of neem telefonisch contact op met +31 (0)26 44 50 799.


Wie is mijn gegevensbeheerder en met welke bedrijven of instanties kunnen mijn gegevens worden gedeeld? 

De gegevensbeheerder voor uw informatie is Maquis BV. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met bepaalde externe partijen (een lijst hiervan is hieronder als bijlage opgenomen). 

Hoe lang behoudt u mijn gegevens? 

Waar we registratiegegevens verwerken, doen we dit zolang als u een actieve gebruiker van onze sites bent en gedurende 12 maanden daarna. 

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode hierna (om ons in staat te stellen uw verzoeken te verwerken). We houden ook bij dat u ons hebt gevraagd om u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren. 

Waar we persoonsgegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract, bewaren wij de transactiegegevens gedurende zeven jaar na uw laatste interactie met ons (of een langere periode die wettelijk kan worden vereist). 


Taal 

Dit beleid is in het Nederlands geschreven met een online vertaling in het Duits. In het geval van een conflict bij het interpreteren van de voorwaarden van dit beleid, heeft de Nederlandse versie voorrang.


Tot slot

Deze Privacy-verklaring kan door ons worden gewijzigd. Kijk u voor het meest actuele exemplaar steeds op onze website www.maquis-import.eu


Maquis BV | Dorpstraat 34 | 6931 BJ Westervoort  

KvK 78462266 | tel. +31 (0)26 44 50 799 | info@maquis-import.euLijst van Externe Partijen

Provider Webshop: 

Optimizers BV

Ampèrestraat 3D

3861 NC Nijkerk

www.optimizers.nl


Provider Handelsadministratie:

Exact Software Nederland B.V.

Molengraaffsingel 33

2629 JD Delft

Netherlands

www.exact.nl


Voor het verzenden van pakketten en bestellingen:

General Logistics Systems Netherlands B.V. 

Proostwetering 40

3543 AG Utrecht

Netherlands

https://gls-group.eu/NL/nl/bedrijfsinformatie


Voor verkoop-ondersteuning en het verzenden van berichten:

Google Maps voor een hyperlink naar uw bedrijf of website

Google Sites voor het autoriseren van uw Google-account t.b.v. voor publiek afgeschermde gedeelten 

Google Mail voor E-mail correspondentie

www.google.com